Holar

Nigeria, Lagos, speaks Yoruba, English
8135 points (ranked #5)Joined 11 months ago