Abdulquadri31

Nigeria, Lagos, speaks English, Yoruba
10 points (ranked #510)Joined 7 months ago

Programming Languages: Python

–present
Lagos State University
University