Abdulquadri31

Nigeria, Lagos, speaks English, Yoruba
10 points (ranked #418)Joined 6 months ago